animated banner

Σε συνέντευξη που είχαμε με τον Αναπληρωτή υπουργό αγροτικής ανάπτυξης κύριο Βαγγέλη Αποστόλου, μας είπε τα εξής : 

 

Μπορείτε να μας πείτε τι ήταν αυτό που δε πήγε καλά με τους γεωργικούς συνεταιρισμούς στην Ελλάδα ;

Ο συνεργατισμός, ως θεμέλιο της κοινωνικής οικονομίας, αποτελεί ένα σταθερό εργαλείο προοδευτικής πολιτικής, η οποία διεκδικεί για τους αδύνατους αγρότες διαπραγματευτική ισχύ και επιχειρηματική ανταγωνιστικότητα με βάση ένα «εσωτερικό» κεκτημένο κοινοκτημοσύνης  και αλληλεγγύης.

Το συνεργατικό κίνημα στην Ελλάδα οικοδομήθηκε αρχικά στη βάση ενός υποστηρικτικού μηχανισμού για την εγκαθίδρυση της αγροτικής πίστης στις αρχές του 20 αιώνα και στην συνέχεια πάνω σε ένα  πρότυπο , το οποίο ουσιαστικώς αντέγραψε στην οργανωτική του κλιμάκωση ένα πολιτικό – πελατειακό πρότυπο, ανάλογο ενός πολιτικού κόμματος ή μιας συνδικαλιστικής οργάνωσης.  Το αποτέλεσμα αυτού του συστήματος, που φτάνει μέχρι σήμερα, υπήρξε ολέθριο για την ανάπτυξη του αγροτικού συνεργατισμού, αφού οι αγρότες έβλεπαν στους συνεταιρισμούς ως βραχίονα και συνέχεια του κράτους και οι συνεταιριστικές ηγεσίες έβλεπαν τους αγρότες ως πελάτες.

Πόσους  υποστατούς αγροτικούς συνεταιρισμούς έχουμε σήμερα;

Πάρα πολύ λίγους, μερικές εκατοντάδες, ουσιαστικά   μικρομεσαίες επιχειρήσεις με περιορισμένη παρέμβαση στην αγροτική μας οικονομία. Παρόλα αυτά η ιστορία του συνεταιριστικού κινήματος στη χώρα μας συνοδεύεται από αγώνες και επιτυχημένες προσπάθειες στο πέρασμα των δεκαετιών. Πολλοί συνεταιρισμοί παρά την φθίνουσα πορεία αίρονται στο ύψος των περιστάσεων και πρωτοπορούν στην αγροτική οικονομία και ανάπτυξη. Το  γεγονός αυτό μας κάνει αισιόδοξους. Όμως, το τοπίο των χιλιάδων ανενεργών συνεταιρισμών, των συνεταιρισμών που έχασαν τον ιδεολογικό προσανατολισμό τους, των συνεταιρισμών με αντιπαραγωγικές και δυσκίνητες δομές, χρήζει άμεσης παρέμβασης και εξυγίανσης .   

Μια από τις  αρχές του συνεργατισμού είναι η αυτονομία. Θα ήθελα να μας το σχολιάσετε.

Το πιο σημαντικό σε αυτή την αρχή είναι η δυνατότητα για τους συνεταιρισμούς να επωφεληθούν από τις χρηματοδοτικές εισφορές από άλλα άτομα εκτός από τα μέλη του συνεταιρισμού. Η διατήρηση της αυτονομίας των συνεταιρισμών έναντι των  ξένων κεφαλαίων αφορά όχι μόνο τα δικαιώματα ψήφου και συμμετοχής στα Συμβούλια, αλλά επίσης σημαίνει ότι οι οικονομικοί και χρηματοοικονομικοί όροι που προσφέρονται σε εξωτερικούς συνεργάτες δεν θα πρέπει να οδηγήσουν ανάρμοστα σε αδικαιολόγητη φτωχοποίηση του συνεταιρισμού, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την οικονομική του αυτονομία. Οι συνεταιρισμοί είναι αυτόνομες οργανώσεις  αυτοβοήθειας, διοικούμενες από τα μέλη τους, εάν λοιπόν συνάπτουν συμφωνίες με άλλους φορείς συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων ή αντλούν κεφάλαια από εξωτερικές πηγές, είναι σ’ αυτό ελεύθεροι, ακολουθώντας όμως κανόνες που διασφαλίζουν τη δημοκρατική διοίκηση από τα μέλη τους και συνάμα να διατηρούν την συνεταιριστική αυτονομία. Αυτή η αρχή  από τους περισσότερους συνεταιρισμούς έχει καταστρατηγηθεί εδώ και πολλά χρόνια.

Ο νέος νόμος περί συνεταιρισμών, που ετοιμάζει το υπουργείο σας που στοχεύει;

Η παρούσα νομοθετική παρέμβαση για την εξυγίανση και τον εκδημοκρατισμό των αγροτικών συνεταιρισμών δεν αποσκοπεί στη «διάχυση» της αγοράς στο εσωτερικό τους, αλλά στο θαρραλέο «άνοιγμα» των συνεταιρισμών προς τις  εξόχως ανταγωνιστικές αγορές. Κατ’ αυτό τον τρόπο οι συνεταιριστικές αξίες όχι μόνο δεν παραμερίζονται και εμπορευματοποιούνται αλλά αντιθέτως αναδεικνύονται σε πολύτιμες ρυθμιστικές αξίες στην λειτουργία των συνεταιρισμών. Η στροφή στην παραγωγή, η ανασυγκρότηση της ελληνικής γεωργίας και η ανάδειξη του αγροδιατροφικού μας μοντέλου πάνω σ’ αυτές τις αξίες και μόνο μπορούν να εδραιωθούν. Ο νέος νόμος στοχεύει να ανατρέψει θετικά και δημιουργικά μια απαξιωμένη κατάσταση που συνεχίζει να οδηγεί σε ουσιαστική ατροφία και μαρασμό ένα συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα για την υιοθέτηση του οποίου χρειάστηκαν σκληροί αγώνες και θυσίες, άλλωστε το άρθρο 12 παρ. 4 του Συντάγματος κατοχυρώνει, όπως είναι γνωστό, το συνεταιρισμό ως ατομικό και κοινωνικό δικαίωμα.

Σε ότι αφορά τις ομάδες παραγωγών ποια είναι η θέση του υπουργείου σας;

Για τις οργανώσεις παραγωγών (ΟΠ) του κανονισμού 1308/2013 θα προβλεφθούν διατάξεις που θα διασφαλίζουν την γρήγορη ανάπτυξη τους. Οι ΟΠ  θα συγκροτούνται με πρωτοβουλία σχετικά μικρού αριθμού παραγωγών οι οποίοι όμως θα διαθέτουν μια  λογική εμπορεύσιμη ποσότητα κάποιου προϊόντος. Στόχος μας είναι να διευκολύνουμε την δημιουργία πολλών ΟΠ αλλά με σταθερούς κανόνες που δεν θα μεταβάλλονται δημιουργώντας προβλήματα στους παραγωγούς. Αντίθετα για τις ΕΟΠ που συγκροτούνται με πρωτοβουλία των ΟΠ προσανατολιζόμαστε  σε ισχυρές οντότητες με μεγάλες εμπορεύσιμες ποσότητες προϊόντων, για να μπορούν να αντιμετωπίζουν  τον ανταγωνισμό και να προσφέρουν χρήσιμες υπηρεσίες στους παραγωγούς.  

 

 

 

Η εφημερίδα μας

01 ΙΟΥΛΊΟΥ  2016 - Φύλλο 23

AGF 23

 

Η φωτό της ημέρας

 

 agrotis photovoltaika palia

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

diafimisi2

Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

sindromi2